A A A
Language:
Home / News

News

Zewg persuni jehlu 15-il xahar habs kull wiehed, sospizi ghal 3 snin u multa ta' 25 miljun ewro bejniethom

Zewg persuni jehlu 15-il xahar habs kull wiehed, sospizi ghal 3 snin u multa ta' 25 miljun ewro bejniethom, b'terz tas-somma ddikjarat dejn civili, wara li nstabu hatja ta' evazjoni tad-dazju tas-sisa fuq sigaretti.